Naše služby a produkty
 
Nevíte si s něčím rady nebo máte zájem o zpracování cenové kalkulace? Napište nám

Montované rodinné domy

Postup a realizace

1. Konzultace se stavebním úřadem

Projednání s příslušným stavebním úřadem podmínky pro stavbu a vzhled RD na daném pozemku (sklon střechy..). V případě, že klient nemá vlastní pozemek, pomůžeme vám jej ve vybrané lokalitě zajistit.

2. Bezplatná cenová nabídka

Zajištění cenové nabídky na základě konzultace, výběru typu domu a rozsahu dodávky.

3. Financování

Nabízíme zprostředkování hypotečních úvěrů přes doporučené banky.

4. Smlouva o budoucí smlouvě

Po předběžném souhlasu stavebního úřadu s možností výstavby vybraného typu domu na pozemku klienta, uzavře klient smlouvu a budoucí smlouvě s výrobcem domků, kde přílohou je zpracovaná studie a cenová nabídka.

5. Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě nejpozději do 7 týdnů od odsouhlasení finální verze projektu a upřesnění standardu a výbavy domu obdrží klient 5 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení. Součástí projektu je požární posouzení a reklamační řád.

6. Projekt spodní stavby domu

Klient obdrží výkres základové desky. Na základě tohoto podkladu si klient zajistí sám projekt usazení stavby na pozemek, přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkresy zpevněných ploch a oplocení. Projekt spodní stavby zajištuje případně obchodní zastoupení RD domy nízkoenergetické s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm na základě sjednané ceny a objednávky.

7. Stavební řízení

Na základě vypracované dokumentace vrchní a spodní stavby, situace a inženýrských sítí, vyjádření všech dotčených orgánů, požádá klient o uzemní a stavební povolení u příslušného stavebního odboru. Stavební řízení může vyřídit sjednaná osoba na základě plné moci a sjednané ceny na základě objednávky.

8. Smlouva o dílo

Po vyjasnění rozsahu dodávky, konečné specifikace vybavení domu a ceny, uzavře klient prostřednictvím obchodního zastoupení RD Rýmařov smlouvu o dílo. Obsahem SOD je specifikace typu domu, termín zhotovení spodní stavby, termín montáže domu, kompletní cena včetně dopravy, způsob financování.

9. Spodní stavba

Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí stavbu spodní stavby dle projektu včetně inženýrských sítí (voda, elektřina, plyn, kanalizace).

Odborný technik výrobce domů převezme rozměry základové desky a staveniště včetně příjezdové komunikace na pozemek na základě výzvy klienta. Případným dodatkem k SOD budou sjednány poslední drobné změny. Tímto je projekt předán na přípravu a plánování výroby domu, která může trvat 6-8 týdnů, termín zahájení montáže je stanoven s SOD nebo jeho dodatku.

Montáž domu dle sjednané SOD by měla být hotova do 30 dnů a RD Rýmařov předá klientovi dílo na základě předávacího protokolu. Dodavatel stavby předá klientovi podklady potřebné pro zahájení kolaudačního řízení.

Ukázky domů

Ukázka montovaného rodinného domu Ukázka montovaného rodinného domu Ukázka montovaného rodinného domu Ukázka montovaného rodinného domu Ukázka montovaného rodinného domu Ukázka montovaného rodinného domu Ukázka montovaného rodinného domu

Máte-li nějaké otázky, můžete využít našeho kontaktního formuláře.

 

Partneři: Domy Rýmařov
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Spravuje David Křenek